Algemene informatie over de groepen:

Bij binnenkomst streven wij naar zelfstandigheid. Dat wil zeggen dat de kinderen zelf hun jas en hun tas opruimen. Het afscheid nemen gebeurt bij de schuifwand. Daarna kunnen de kinderen zelfstandig een plekje in de kring kunnen zoeken.

De verjaardagen worden in de klas gevierd. Dit wordt klassikaal gedaan, de kinderen krijgen een muts, een verjaardagskaart en zij mogen trakteren. Wij stimuleren hierbij gezonde traktaties. Ouders mogen om 8:30 aanwezig zijn bij de viering en eventueel foto’s maken (niet filmen). Ongevraagd foto’s plaatsen op social media mag niet in verband met de wet op de privacy. De kinderen mogen de klassen rond. De vierde verjaardag wordt niet op school gevierd.

Elke groep heeft een logeerbeer. Deze gaat mee naar huis. De beer mag een paar dagen logeren, leuke dingen doen en in het bijbehorende schriftje mogen ouders de avonturen van de beer (met de kinderen) schrijven.

In de klas werken wij met “niet- storen-palen”. Deze palen worden ingezet wanneer de leerkracht met kleine groepjes aan de slag is en hierbij niet gestoord wil worden, dit ter bevordering van de zelfstandigheid van kinderen en het leren omgaan met uitgestelde aandacht. Kinderen mogen hier zelf ook gebruik van maken, wanneer zij niet gestoord willen worden.

Vanuit de Kring werken wij met 3 basisregels die met de kinderen besproken worden: Zorg voor je zelf, Zorg voor de ander en Zorg voor de omgeving. Deze regels staan het gehele jaar centraal.

Elke kind heeft zijn of haar eigen symbool. Het symbool is terug te vinden is op de kapstok, bij het digikeuzebord en in de klas.

Wij spelen elke dag buiten en/of  in het speellokaal. Tijdens gymlessen hebben wij graag dat kinderen gymschoenen dragen met profiel. Hierbij is het ook belangrijk dat zij de schoenen zelf aan en uit kunnen trekken. De gymschoenen blijven op school in hun gymzakje.

Schoolbibliotheek

De kinderen mogen één keer per week (maandagmiddag) met de onder begeleiding naar de bibliotheek om hun boekje te ruilen voor thuis. Ouders mogen zelf na schooltijd met hun kinderen op donderdag middag na 15:15 uur naar de bibliotheek.

In de klas

Kinderen werken in de klas en in de gang in speelhoeken, met constructie- en ontwikkelingsmaterialen. Daarbij worden creatieve en betekenisvolle lessen gegeven. Het kiezen gaat door middel van het digitale keuzebord. De kinderen hebben de vrijheid om zelf te kiezen, maar worden door de leerkracht regelmatig ingedeeld bij een opdracht of een mijlpaalles.

Mijlpalen:

Met de kleuters werken wij met mijlpalen, elke mijlpaal staat voor een ontwikkelingsdoel. Er zijn mijlpalen geletterdheid en mijlpalen gecijferdheid. Elke werkles staat er een mijlpaal centraal. Waarbij wij kinderen van hetzelfde niveau uitnodigen voor een mijlpaal les. Dat kan bij geletterdheid bijvoorbeeld zijn woorden zoeken, rijmen, stempelen, zoemend lezen, verhalen voorspellen en woordenschat ontwikkeling. Bij gecijferdheid kunnen dit opdrachten zijn met betrekking tot tellen, sorteren, meer en minder etc.

Thema’s:

Bij de kleuters werken wij met thema’s. Deze thema’s zijn afgestemd op de leef- en belevingswereld van de kinderen. Een thema gaat nog meer leven en wordt betekenisvoller als kinderen materialen van thuis meenemen. Door de wisseling van thema’s dagen wij kinderen steeds uit en stimuleren wij hun ontwikkeling. Wij houden rekening met de verschillende talenten. Elk thema wordt omschreven in een groepsplan.

Samenwerken in de unit:

Op de Kring spelen de kinderen op dinsdag- en donderdagmiddag binnen de unit. Zowel binnen als buiten. 1/2B en 1/2C vormen samen een unit en 1/2D en 1/2A vormen samen een unit. Sommige kinderen worden tijdens dit unit werk geclusterd en krijgen een mijlpalen les.

De leerkrachten werken samen bij de voorbereiding van de lessen binnen alle groepen 1 en 2.

Zorg:

Binnen de Kring is onze intern begeleider Sandra Bijleveld. Zij bezoekt de groepen regelmatig. Als wij zorg hebben over uw kind bespreken wij dat in eerste instantie met u. Daarnaast kunnen wij hulp vragen aan onze intern begeleider. Binnen de school hebben wij een logopediste, een fysiotherapeut en een maatschappelijk werkster.

Als u, als ouder/verzorger, zorgen heeft of informatie wilt verstrekken over uw kind bent u na schooltijd welkom.

ICT:

In de groepen hebben wij de beschikking over iPads en computers. De kinderen gebruiken deze tijdens de werklessen. Op de computer kunnen de kinderen gebruik maken van de Yurls pagina van de Kring (onderbouw). Ouders kunnen hier thuis ook gebruik van maken. De Yurls pagina is te vinden via: http://onderbouwdekring.yurls.net/nl/page/

MSI:

Via MSI (Mijn School Info) meldt u uw zoon/dochter ziek. Via MSI krijgt u ook schoolinformatie. Wanneer er oudergesprekken zijn, kunt u zich op deze manier ook inschrijven. Andere informatie komt via de mail of via de digitale Kringloop.

Als u of uw kind belangstelling heeft om in  de klas te kijken kan dit over het algemeen  na schooltijd. Gelieve dit wel even in overleg met de leerkracht. U bent van harte welkom.

Klasbord:

Op de Kring maken wij gebruik van Klasbord. Klasbord is een besloten groep, waarop de leerkrachten foto’s delen met ouders. Van de leerkracht krijg u een code. Deze code is gekoppeld aan een groep. U, als ouder/verzorger, bepaalt aan wie u de toegangscode geeft. Diegene meldt zich aan en de leerkrachten moeten hun goedkeuring geven. Zonder toegangscode kunt u geen foto’s zien.

We maken er een fijn jaar van!

Vriendelijke groet,

Leerkrachten unit 1-2