Omdat er al heel veel nieuw is in groep 3 (aan een tafel werken, in werkboekjes werken, enz.) bouwen we alles heel rustig op. We wisselen werken en spelend leren veel af. In de eerste periode zijn de werklessen nog kort en hoeven de kinderen geen verplichte activiteiten na hun werkles te doen.

Het spelen wordt vormgegeven door keuzewerk (zoals de kinderen gewend waren bij de kleuters), gezelschapsspelletjes, vrij spelen en tot de herfstvakantie gaan wij nog iedere middag naar buiten.

We werken in unit 3 met een stoplicht en time timers. Dit om het zelfstandig werken en het omgaan met uitgestelde aandacht en het stimuleren van zelf oplossingen bedenken op te bouwen.

Thema’s
Ook in unit 3 werken wij zo veel mogelijk thematisch. De thema’s worden vanuit Veilig Leren Lezen (de leesmethode) bepaald en deze thema’s komen terug bij wereldoriëntatie.

Wereldoriëntatie

Wij werken in unit 3 met de wereldorientatiemethode  De Zaken, deze methode sluit qua niveau en thema’s aan op de leesmethode.

Daarnaast oefenen we vaardigheden die de kinderen vanaf groep 4 bij TopOndernemers (methode wereldorientatie groep 4 tot en met 8) aangeboden krijgen.

De lessen bestaan uit digibordlessen en werkbladen, maar ook uit onderzoekjes, uitstapjes, gastlessen en andere activiteiten.

Veilig Leren Lezen
Veilig Leren Lezen is onze methode voor technisch lezen, begrijpend lezen (vanaf de tweede helft van het jaar), taalbeschouwing en spelling.

De methode is verdeeld in kernen.

We starten allemaal (ongeacht voorkennis) met kern “start”. Dit is om de methode goed te leren kennen. Vanaf kern 1 zijn er niveauverschillen. De basisgroep is de maan-groep. Zij volgen de methode. Dan is er een ster-groep. Deze kinderen vinden bepaalde aspecten lastiger en krijgen hiervoor extra begeleiding. Als laatste de zon-groep. Deze kinderen lopen in hun leesniveau voor en krijgen al moeilijkere zinnen aangeboden. Qua spelling krijgen alle kinderen hetzelfde aanbod.
Voorheen zat tussen het maan- en zon-niveau het raketniveau. Dit is eruit, maar nu is er zogenoemd snuffelmateriaal. De kinderen kunnen zo “snuffelen” aan moeilijker materiaal.

In kern 1 t/m 6 (tot ongeveer de kerstvakantie) worden alle letters en klanken aangeboden en lezen we klankzuivere MKM*-woorden (* medeklinker-klinker-medeklinker, zoals k-i-m).

Vanaf kern 7 leren we MMKM- (bijv. stap), MKMMwoorden (bijv. kast), woorden met sch-, -nk en  -ng, verkleinwoorden, samengestelde woorden enz.

Verdere informatie over deze methode en de leerstof krijgt u aan de start van iedere nieuwe kern via de mail.

Pennenstreken

In unit 3 zijn we vorig jaar begonnen met een nieuwe schrijfmethode: Pennenstreken. We leren de blokletters aan maar nog geen hoofdletters.

Ook deze methode sluit precies aan bij de leesmethode. De letter die we die dag leren, leren de kinderen gelijk op de juiste manier schrijven.

We zijn overgestapt op het blokschrift omdat het verbonden schrift geen toegevoegde waarde meer heeft (dit was vroeger wel zo, omdat je minder vlekken kreeg met je vulpen na het schrijven van een heel woord). Daarnaast is het blokschrift makkelijker, beter leesbaar, kost het minder tijd en frustratie om het aan te leren en zijn de letters meer herkenbaar voor de kinderen.

Rekenen

Bij onze rekenmethode Pluspunt werken we veel met materiaal. De kinderen ontdekken zo wat sommen zijn. Voorbeelden van materiaal zijn: het rekenrekje, dobbelstenen, dominostenen, kralen, blokjes, eieren en eierdozen, enz.

De kinderen krijgen pas na maanden “kale” sommen (3+4=7). Daarvoor leren de kinderen deze sommen door bijvoorbeeld bussommen (er zitten 3 mensen in de bus, dan rijdt de bus naar de volgende halte en stappen er 4 in, hoeveel mensen zitten er nu in de bus?). Dit soort situaties spelen we na en oefenen we met materiaal en plaatjes in de werkboeken.

Op de gang hangen de doelen waar we op dat moment aan werken.

Gym

De kinderen gaan dit jaar voor het eerst gymmen in de grote gymzaal, waar we lopend naartoe gaan.

De gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten of door een collega, omdat sommige collega’s geen gymbevoegdheid hebben.

De gymtas van de kinderen mag op school blijven (in de grote plastic bak), wilt u er zorg voor dragen dat de kleidng regelmatig gewassen wordt. Let op, wanneer een kind meerdere malen geen gymtas bij zich heeft, mag hij/zij de eerste spellen niet meedoen. Graag in de gymtas meegeven: sportschoenen (geen zwarte zolen, en graag alleen veterschoenen als zij die zelf kunnen strikken), gymkleding en eventueel een flesje water.

Wilt u erop letten dat uw zoon of dochter op de dagen dat we gymmen makkelijke kleding en schoenen aan heeft, zodat hij/zij zichzelf kan aan- en uitkleden?

Bibliotheek

Wij gaan iedere woensdagochtend naar de bibliotheek in de aula de klas. De kinderen kiezen hier een leesboek op niveau voor in de klas en mogen voor thuis een boek naar keuze uitkiezen. Na een bepaalde periode kiezen de kinderen ook voor thuis een eigen leesboek.

Daarnaast kunt u donderdagmiddag (na 15:15 uur), de biebpas van uw zoon/dochter ophalen en samen met uw kind een boek voor thuis uitkiezen.

MSI:

Via MSI (Mijn School Info) meldt u uw zoon/dochter ziek. Via MSI krijgt u ook schoolinformatie. Wanneer er oudergesprekken zijn, kunt u zich op deze manier ook inschrijven. Andere informatie komt via de mail of via de digitale Kringloop.

Klasbord:

Op de Kring maken wij gebruik van Klasbord. Klasbord is een besloten groep, waarop de leerkrachten foto’s delen met ouders. Van de leerkracht krijg u een code. Deze code is gekoppeld aan een groep. U, als ouder/verzorger, bepaalt aan wie u de toegangscode geeft. Diegene meldt zich aan en de leerkrachten moeten hun goedkeuring geven. Zonder toegangscode kunt u geen foto’s zien.

Hulpouders

Wij maken graag gebruik van hulpouders.

Na iedere vakantie houden we een luizencontrole. Wie wil hierbij helpen?

Na de herfstvakantie beginnen we in de ochtend bij binnenkomst met “lezen met ouders”. Hierbij lezen alle kinderen een keer met ouders die komen helpen. Het lijkt dan misschien niet zo rustig in de klas, maar alle kinderen hebben dan wel individueel een extra leesmoment met begeleiding gehad en leren gebeurd niet altijd in stilte. Meer info hierover volgt tegen die tijd.

Wij hopen op deze momenten en bij andere activiteiten veel enthousiaste ouders te mogen ontvangen!