Rekenen:

We werken met de methode Pluspunt.

De verwerking is op de iPad, dit doen wij in het programma Gynzy.

We rekenen elke dag een uur.

De kinderen leren de bewerkingen optellen en aftrekken tot 100.  Ook leren zij de tafels, de tafel van 1,2,3,4,5 en 10 moeten ze in ieder geval eind groep 4 kennen. Het is belangrijk dat de tafels ook thuis geoefend worden.  De kinderen kunnen een tafeldiploma halen, als de tafels goed beheerst worden.

We gaan dit jaar ook veel oefenen met sommen over meten, tijd en geld.

De methode bestaat uit 12 blokken, ieder blok wordt met een toets afgesloten.

Taal:

We werken met de methode Taal in Beeld.

Er komen 4 taalonderdelen aan bod:

 1. Woordenschat
 2. Spreken/luisteren
 3. Stellen
 4. Taalbeschouwing (zelfstandig naamwoorden, lidwoorden, werkwoorden etc.).

Iedere nieuwe taalles wordt gestart d.m.v. een filmpje.

De methode bestaat uit 8 blokken.  De verwerking vindt plaats in een werkboekje en ieder blok wordt met een schriftelijke toets afgesloten.

Spelling:

We werken met de methode Spelling in Beeld.

De verwerking is op de iPad, dit doen wij in het programma Gynzy.

Het gaat bij de lessen om bewustwording van de spellingregels en het toepassen daarvan.

Iedere nieuwe spellingregel wordt gestart d.m.v. een filmpje.

In dit leerjaar leren ze 3 spellingcategorieën:

 1. Onthoudwoorden

Je kunt het verschil niet horen, maar je moet het onthouden. (wei/wij, hout/pauw, fiets/vlag, sok/zon etc.)

 1. Klankwoorden

Als klanken van een woord vaste letters zijn, dan is het een klankwoord.

Bijv. in maan hoor je 3 klanken: m/aa/n

Zo zijn er ook nog klanken als:

 • aai- ooi –oei
 • ng-nk
 • eer-oor-eur
 1. Regelwoorden

Met de regelstrategie leren we de kinderen regels toe te passen om woorden goed te schrijven

Bijvoorbeeld: eindigt een woord op de klank –t? Maak het woord langer.

          ( hoed– hoeden, voet– voeten)

Lezen:

In groep 4 bieden wij de kinderen technisch- en begrijpend lezen aan.

Bij technisch lezen gebruiken wij de methode Estafette, dit is gericht op vloeiend en vlot lezen.

Bij begrijpend lezen gebruiken wij de methode Nieuwsbegrip met actuele teksten.

Het is fijn als er ook thuis regelmatig wordt gelezen en voorgelezen.

Schrijven:

In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven.

TopOndernemers:

Met wereldoriëntatie  werken wij met de methode TopOndernemers.

(geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, techniek en biologie).

We werken doorgaans met de hele school aan hetzelfde thema.

Binnen de unit werken we klas doorbrekend, d.w.z. dat de kinderen de verwerking ook met kinderen uit de andere groep  doen.

Uiteraard hebben de kinderen ook:

 • 2x per week gymnastiek ( 1x per week van een vakleerkracht en 1x per week van juf Sylvia).
 • Muziek/ drama ( 1x per week van juf Annemarie).
 • Zwemmen (4x per jaar).
 • Handvaardigheid (1x per week).
 • Techniek
 • Tekenen (1x per week).
 • Verkeer (1x per week).

MSI:

Via MSI (Mijn School Info) meldt u uw zoon/dochter ziek. Via MSI krijgt u ook schoolinformatie. Wanneer er oudergesprekken zijn, kunt u zich op deze manier ook inschrijven. Andere informatie komt via de mail of via de digitale Kringloop.

Klasbord:

Op de Kring maken wij gebruik van Klasbord. Klasbord is een besloten groep, waarop de leerkrachten foto’s delen met ouders. Van de leerkracht krijg u een code. Deze code is gekoppeld aan een groep. U, als ouder/verzorger, bepaalt aan wie u de toegangscode geeft. Diegene meldt zich aan en de leerkrachten moeten hun goedkeuring geven. Zonder toegangscode kunt u geen foto’s zien.