Even voorstellen:

Juf Simone (6b), meester Bram (6a en 6b) en juf Wini (6b) draaien samen deze unit.

In unit 6 leren de kinderen rekenen boven de duizend, ze starten met breuken en gaan verder met analoog en digitaal klokkijken. Taal en spelling gaan we steeds meer toepassen en beoordelen in de geschreven teksten. Werkwoordspelling is nieuw in groep 6. Ook houden we spreekbeurten en maken ze een werkstuk. Sinds dit schooljaar krijgen de kinderen ook Engels. Hiervoor krijgen ze huiswerk mee en leren ze steeds meer Engelse woorden en zinnen. In unit 6 hebben alle leerlingen
een eigen iPad, waarmee we de kinderen leren omgaan met 21st Century Skills.

In unit 6 werken wij met Topondernemers, ook de iPads ondersteunen ons hierbij prima. De kinderen maken eigen producties zoals muurkranten, PowerPoints en verslagen.

Wij vinden samenwerken tussen de kinderen en tussen de leerkrachten erg belangrijk. De kinderen hebben te maken met alle vier de leerkrachten.