Rekenen:

We werken dagelijks op de iPad met Gynzy en de methode Pluspunt. Dit schooljaar zijn de tafels erg belangrijk. Vooral het toepassen van de tafels komt veel aan bod. Graag veel de tafels oefenen dus.

Verder gaan we werken met verhoudingstabellen en maken we kennis met breuken. Het optellen/aftrekken en vermenigvuldigen/delen gaat dit jaar van kolomsgewijs naar cijferend rekenen.

Het is belangrijk dat de kinderen veel oefening krijgen op hun eigen niveau. De Werelden zijn daar uitermate geschikt voor. We willen graag dat de kinderen ook thuis regelmatig in de Werelden werken.

De toetsen worden digitaal afgenomen.

Spelling:

Ook met spelling werken we op de iPad met Gynzy en de methode Spelling in Beeld. Dat doen we in ieder geval 3 keer per week.

Dit jaar maken we kennis met werkwoordspelling en breiden we met veel categorieën de kennis uit. De Werelden zijn weer een zeer goed middel om extra in te oefenen op eigen niveau. Spelling wordt ook steeds belangrijker bij b.v. Top Ondernemers. We oefenen ook nog regelmatig op papier. De dictees worden digitaal afgenomen.

Taal:

Voor taal gebruiken we de methode Taal in Beeld. De nadruk ligt op de 4 pijlers: woordenschat, taalbeschouwing, spreken/luisteren en schrijven. Na elk blok krijgen de leerlingen een toets op papier. Vooral ook het schrijven van eigen teksten komt veel aan bod.

Schrijven:

Dit jaar starten we met de methode Pennenstreken, dat doen we 1 keer per week. Het doel is het aanleren van een goed leesbaar blokschrift. De eerste tijd is er veel aandacht voor de overgang van verbonden schrift naar blokschrift.

Technisch lezen:

Zoals in groep 5 werken we ook in 6 met de methode Estafette. Dat doen we 3 keer per week aan het begin van de dag. De kinderen lezen ook vaak in een eigen boek uit de bibliotheek en we lezen graag voor. De nadruk ligt op leesplezier.

Begrijpend lezen:

Ook in 6 werken we met de methode Nieuwsbegrip. De les wordt in tweeën gesplitst waarbij eerst de tekst uitgebreid wordt besproken en daarna de opdrachten worden gemaakt. Thuis maken de kinderen elke week als huiswerk de online lessen op hun iPad. De kinderen krijgen elke week de moeilijke woorden mee naar huis. Na drie weken volgt er dan een woordenschattoets.

We gebruiken ook extra oefenboekjes gericht op de manier van vragen in de Cito.

Studievaardigheden:

Dit is een zeer belangrijk onderdeel in groep 6. We gebruiken hiervoor de methode BLITS en doen dat in ieder geval 1 keer per week. Dit houdt in lezen, begrijpen en analyseren van teksten, grafieken en tabellen.

Engels:

Met Engels gaan verder met de methode Take it Easy. Dit doen we 1 keer in de twee weken.  De nadruk ligt vooral op kennismaken met de Engelse taal. Als huiswerk krijgen ze elke twee weken de woordjes van die les mee naar huis. De volgende les is er dan een dictee waarbij de woorden Nederlands-Engels worden gevraagd. We letten hierbij ook op de spelling van de Engelse woorden.

TopOndernemers:

Deze methode gaat ook verder in 6. We doen dit 3 keer per week en is vooral gericht op de 21st Century Skills. De kinderen werken samen aan kaarten en maken samen een product zoals  een muurkrant, uitlegkaart of verslag.

Topografie is dit jaar 4 keer. We behandelen Noord, Oost, Zuid en West Nederland. De kinderen krijgen dan ook en toets.

MSI:

Via MSI (Mijn School Info) meldt u uw zoon/dochter ziek. Via MSI krijgt u ook schoolinformatie. Wanneer er oudergesprekken zijn, kunt u zich op deze manier ook inschrijven. Andere informatie komt via de mail of via de digitale Kringloop.

Klasbord:

Op de Kring maken wij gebruik van Klasbord. Klasbord is een besloten groep, waarop de leerkrachten foto’s delen met ouders. Van de leerkracht krijg u een code. Deze code is gekoppeld aan een groep. U, als ouder/verzorger, bepaalt aan wie u de toegangscode geeft. Diegene meldt zich aan en de leerkrachten moeten hun goedkeuring geven. Zonder toegangscode kunt u geen foto’s zien.