Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.

Unit 8

Voorstellen:

Wij zijn de leerkrachten van unit 8. John Sneek is de leerkracht voor groep 8a en Karin Immerzeel voor groep 8b.

Karin

“Ik ben ongeveer 30 jaar in het onderwijs werkzaam. In die jaren heb ik alle groepen gedraaid. Ja, zelfs kleuters. Ik vind het nog steeds een inspirerend vak. Elke dag is anders. Elk kind is anders en ik vind het altijd weer een uitdaging om een goede band op te bouwen met mijn leerlingen om zo tot leren te komen. Ik ben 56 jaar en ben getrouwd met Peter. Ik heb twee dochters, Rianne en Pascalle, die beide nu nog studeren in Rotterdam. Mijn hobby’s zijn boetseren en schilderen. Soms verkoop ik mijn spullen op een braderie/markt. Voor mij is dat een uitlaatklep. Lekker creatief bezig zijn.”

John

“Sinds ik werkzaam ben op De Kring, heb ik altijd voor groep 8 gestaan. Met veel plezier kan ik zeggen, dat ik ook dit jaar weer groep 8 onder mijn hoede heb. De kinderen klaarstomen voor de stap naar de middelbare school. Elk kind is uniek en het is altijd bijzonder om samen met de kinderen een fijne band op te bouwen, zodat ieder kind zich kan ontplooien en het beste uit zichzelf kan halen. 

Afgelopen maart ben ik 30 jaar geworden. Ik woon samen met mijn vriendin Priscilla in Spijkenisse. Dit jaar zal extra bijzonder worden, aangezien wij gaan trouwen in mei 2019. Mijn hobby is powerliften. Zelfs na lange dagen werken is het heerlijk om naar de sportschool te gaan en je zinnen te verzetten en je helemaal te geven. “

Wij hebben al eerder met elkaar een unit gedraaid en gaan er ook dit jaar weer een leuk schooljaar van maken, maar natuurlijk wordt het ook serieus met de voorbereiding en keuze van de middelbare school. Naast alle reguliere vakken zijn er ook allerlei andere dingen die wij doen, die bij groep 8 horen. Denk aan kamp, de musical en de bezoeken aan verschillende middelbare scholen.


In de unit

Dit jaar gaan wij met TopOndernemers verder met het unit doorbroken werken. Hier zal het niet bij blijven, denk bijvoorbeeld aan crea, kerst, kamp, begrijpend lezen, drama etc. 

De gymlessen van beide groepen zullen op woensdag worden gegeven door John. John start met groep 8b (Karin geeft rekenen en spelling aan groep 8a). Hierna wordt er gewisseld. De kinderen van groep 8b kunnen in de ochtend direct naar de gymzaal. Belangrijk bij de gymlessen zijn: schoenen, kleding, deodorant (geen spuitbus) en lang haar in een staart.

ICT

Dit jaar gaan wij verder met de Gynzy op de iPad. In verband met het oefenen in de klas en het uitvoeren van opdrachten vragen wij of de kinderen allemaal hun eigen oortjes willen meebrengen.

Rekenen

 • Getallen en getal relaties;
 • Hoofdrekenen;
 • Cijferen;
 • Meten, tijd en geld;
 • Meetkunde;
 • Breuken;
 • Procenten;
 • Verhoudingen;
 • Kommagetallen;
 • Tabellen en grafieken.

Taal

 • Woordenschat;
 • Spreken en luisteren (spreektechnieken, strategieën, spreken voor publiek, discussiëren);
 • Schrijven (fictie, non-fictie, poëzie, toneel, verhalen, werkstukken, verslagen, samenvattingen, artikelen, advertenties en aantekeningen maken);
 • Taalbeschouwing (redekundig –en taalkundig ontleden, woordbouw, leestekens en zinsdelen).

Spelling:

 • Klankwoorden;
 • Regelwoorden;
 • Onthoudwoorden;
 • Werkwoorden (hier zal het gehele schooljaar extra aandacht aan worden gegeven).

Begrijpend lezen

Elke week werken wij twee keer met een actueel thema vanuit Nieuwsbegrip, wij werken zowel op papier als digitaal. 

Estafette

 • Onderhouden vlot lezen van woorden en zinnen;
 • Vloeiend lezen van teksten (intonatie;)
 • Toepassen, onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid;
 • Woordenschat uitbreiden.

EHBO

 • Vanaf de herfstvakantie worden er EHBO lessen gegeven door Kjeld Bezemer (vader van Fleur uit 8A);
 • Praktijk en theorie;
 • Aan het eind een examen.

Crea/muziek/drama

 • Handvaardigheid en tekenen;
 • Zang en dans;
 • Toneel- en dramalessen. 

MSI:

Via MSI (Mijn School Info) meldt u uw zoon/dochter ziek. Via MSI krijgt u ook schoolinformatie. Wanneer er oudergesprekken zijn, kunt u zich op deze manier ook inschrijven. Andere informatie komt via de mail of via de digitale Kringloop.

Klasbord:

Op de Kring maken wij gebruik van Klasbord. Klasbord is een besloten groep, waarop de leerkrachten foto’s delen met ouders. Van de leerkracht krijg u een code. Deze code is gekoppeld aan een groep. U, als ouder/verzorger, bepaalt aan wie u de toegangscode geeft. Diegene meldt zich aan en de leerkrachten moeten hun goedkeuring geven. Zonder toegangscode kunt u geen foto’s zien.

Contact

contact

De Kring
Kasteelpad 4
3223 GE Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 87 59
kring@primovpr.nl

Nieuwsarchief