In de unit

Dit jaar gaan wij met TopOndernemers verder met het unit doorbroken werken. Hier zal het niet bij blijven, denk bijvoorbeeld aan crea, kerst, kamp, begrijpend lezen, drama etc.

De gymlessen van beide groepen zullen op woensdag worden gegeven door John. John start met groep 8b (Karin geeft rekenen en spelling aan groep 8a). Hierna wordt er gewisseld. De kinderen van groep 8b kunnen in de ochtend direct naar de gymzaal. Belangrijk bij de gymlessen zijn: schoenen, kleding, deodorant (geen spuitbus) en lang haar in een staart.

ICT

Dit jaar gaan wij verder met de Gynzy op de iPad. In verband met het oefenen in de klas en het uitvoeren van opdrachten vragen wij of de kinderen allemaal hun eigen oortjes willen meebrengen.

Rekenen

 • Getallen en getal relaties;
 • Hoofdrekenen;
 • Cijferen;
 • Meten, tijd en geld;
 • Meetkunde;
 • Breuken;
 • Procenten;
 • Verhoudingen;
 • Kommagetallen;
 • Tabellen en grafieken.

Taal

 • Woordenschat;
 • Spreken en luisteren (spreektechnieken, strategieën, spreken voor publiek, discussiëren);
 • Schrijven (fictie, non-fictie, poëzie, toneel, verhalen, werkstukken, verslagen, samenvattingen, artikelen, advertenties en aantekeningen maken);
 • Taalbeschouwing (redekundig –en taalkundig ontleden, woordbouw, leestekens en zinsdelen).

Spelling:

 • Klankwoorden;
 • Regelwoorden;
 • Onthoudwoorden;
 • Werkwoorden (hier zal het gehele schooljaar extra aandacht aan worden gegeven).

Begrijpend lezen

Elke week werken wij twee keer met een actueel thema vanuit Nieuwsbegrip, wij werken zowel op papier als digitaal.

Estafette

 • Onderhouden vlot lezen van woorden en zinnen;
 • Vloeiend lezen van teksten (intonatie;)
 • Toepassen, onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid;
 • Woordenschat uitbreiden.

EHBO

 • Vanaf de herfstvakantie worden er EHBO lessen gegeven door Kjeld Bezemer (vader van Fleur uit 8A);
 • Praktijk en theorie;
 • Aan het eind een examen.

Crea/muziek/drama

 • Handvaardigheid en tekenen;
 • Zang en dans;
 • Toneel- en dramalessen.

MSI:

Via MSI (Mijn School Info) meldt u uw zoon/dochter ziek. Via MSI krijgt u ook schoolinformatie. Wanneer er oudergesprekken zijn, kunt u zich op deze manier ook inschrijven. Andere informatie komt via de mail of via de digitale Kringloop.

Klasbord:

Op de Kring maken wij gebruik van Klasbord. Klasbord is een besloten groep, waarop de leerkrachten foto’s delen met ouders. Van de leerkracht krijg u een code. Deze code is gekoppeld aan een groep. U, als ouder/verzorger, bepaalt aan wie u de toegangscode geeft. Diegene meldt zich aan en de leerkrachten moeten hun goedkeuring geven. Zonder toegangscode kunt u geen foto’s zien.