Sinds een aantal jaren beschikt onze school over een echte leerlingenraad. Uit iedere groep 5, 6, 7 en 8 is er een leerling door zijn/ haar klas gekozen om in de leerlingenraad zitting te nemen.

Gezamenlijk vergadert de leerlingenraad onder leiding van twee leerkrachten eenmaal per zes à zeven weken over allerlei zaken die hen bezighoudt.

 

Hieronder vindt u de notulen van de diverse bijeenkomsten:

Schooljaar 2019-2020

 

Verslag LLR5 29 oktober 2020

Verslag LLR4 5 maart 2020

Verslag LLR 3 16 januari 2020

Verslag LLR 2 14 november 2019