Op deze pagina’s wordt u geïnformeerd over de partners, waar wij graag en professioneel mee samenwerken om de zorg zo optimaal mogelijk af te stemmen. Voor vragen rondom de zorg kunt u altijd bij de eigen groepsleerkracht(en) of bij de intern begeleider terecht.