Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.

Camino

Camino is een particuliere orthopedagogische praktijk die een breed pakket aan deskundige psychologische hulpverlening biedt aan kinderen (4-18 jaar) en hun ouder(s) of verzorger(s).

Camino betekent “weg”. Wij gaan er vanuit dat ieder mens zijn eigen ontwikkeling doormaakt en zijn eigen “weg” in deze wereld moet ontdekken. De hulpverlening die Camino biedt is daraom zoveel mogelijk handelingsgericht, d.w.z. afgestemd op de persoonlijke mogelijkheden en vaardigheden van het individu en zijn omgeving.

Ouder(s) en verzorger(s)

Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u bij de medewerkers van Camino terecht. U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek waarin wij samen met u bekijken wat precies de problematiek en hulpvraga is. Naar aanleiding van dit gesprek krijgt u een passend advies voor een eventueel vervolgtraject.

U kunt bij ons terecht met o.a. de volgende hulpvragen:

– psycho-diagnostisch onderzoek naar o.a. intelligentie, leerproblemen, persoonlijkheid- en/of gedragsproblematiek

– begeleiding van ouder(s) / verzorger(s) bij opvoedkundige vraagstukken

– individuele begeleiding voor uw kind (verschillende trajecten)

– begeleiding aan kinderen met een diagnose voor ADHD, Asperger, PDD-NOS of NLD

Trainingen

Camino is verder ook gespecialiseerd in het geven van verschillende erkende trainingen. Deze trainingen kunnen als individueel traject, maar ook in groepsverband gegeven worden. Enkele voorbeelden van trainingen die wij gedurende het gehele jaar geven, zijn:

Kanjertraining: ouder- en kindgerichte training gericht op sociale vaardigheden en conflicthantering. Bijzonder geschikt voor kinderen die zelf pesten, gepest worden of snel beïnvloedbaar zijn en “meeloop” gedrag vertonen

Vriendenprogramma: voor sociaal niet weerbare en/of  angstige kinderen

Faalangstreductie training: verschillende programmamogelijkheden, gericht op prestatiegebonden angst

Denken + Doen=Durven: voor kinderen met een (beginnende) angststoornis

Rots en Water: mentale- en fysieke weerbaarheidstraining

De uitdaging van Dyslexie: voor kinderen met dyslexie die daar onzeker door worden en bijvoorbeeld gaan onderpresteren op school

Alle trainingen zijn erop gericht uw kind sterker te maken in de omgang met anderen en problemen zelf op te leren lossen. Bij een aantal trainingen wordt deelname van de ouder(s) / verzorger(s) verwacht. Zie voor een volledig overzicht: www.praktijk-camino.nl

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op per mail (info@praktijk-camino.nl) of telefonisch via 0181-785876.

 

 

 

Contact

contact

De Kring
Kasteelpad 4
3223 GE Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 87 59
kring@primovpr.nl

Nieuwsarchief