Graag willen wij ons aan u voorstellen.

Wij zijn de zes leden van de MR van obs de Kring. In onze MR zitten drie leden namens het personeel en drie leden namens de ouders van de school. We vergaderen  eens in de zes weken, de directeur neemt eveneens deel aan onze vergaderingen. Alle vergaderingen zijn openbaar, hetgeen betekent dat u deze als toehoorder kunt bijwonen. De notulen van deze vergaderingen worden op onze website geplaatst. Voor vragen of opmerkingen kunt u één van ons op school of via de mail benaderen vanzelfsprekend.

Van links naar rechts:

  • Emmy Hamburg (groep 5a) 
  • Sylvia Mouthaan (groep 4a) 
  • Nicolien Meijer (ouder) 
  • Sabine van der Meulen (ouder) 
  • Marian Koopman (groep 1/2a) 
  • Joyce Groeneveld (ouder)