Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving
Met plezier leren in een veilige omgeving

MR algemeen

De wet op de medezeggenschap geeft de M.R. de mogelijkheid het schoolbeleid t.a.v. zaken te beïnvloeden. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in het reglement van de M.R.

De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De raad is voorts bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De raad heeft instemmings en/of adviesrecht bij bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur, afhankelijk van het onderwerp van de besluitvorming.

Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de scholen van de onderwijsgroep PRIMO VPR, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs regio Voorne-Putten vormen samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De G.M.R. treedt uitsluitend in de plaats van de medezeggenschapsraden voor die zaken, die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle betrokken scholen.

Het mailadres van de MR is: mr.kring@primovpr.nl

Contact

contact

De Kring
Kasteelpad 4
3223 GE Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 87 59
kring@primovpr.nl

Laatste nieuws

Nieuwsarchief