In verband met het continurooster is er op obs de Kring geen tussenschoolse opvang.