Juist in een onderwijsvorm, waarin we leerlingen meer en meer inbreng willen geven over de manier van leren die het beste bij hen past, is een duidelijke structuur nodig. Het pedagogisch klimaat van de Kring wordt gevormd door drie regels centraal te stellen:

  • Zorg voor jezelf
  • Zorg voor de ander
  • Zorg voor de omgeving

Dit zijn onze drie hoofdregels, deze regels gelden voor iedereen die in onze school actief is. Kunnen opkomen voor jezelf, op tijd aangeven en beseffen wat voor jou goed is, kunnen zorgen voor de ander en zuinig zijn op de natuur/ onze materialen, met elkaar zorgen voor een opgeruimde en schone omgeving… Elke unit zal aan het begin van het schooljaar vanuit deze drie hoofdregels unitregels opstellen. Hierdoor krijgen de kinderen de ruimte om aan te geven wat zij belangrijke regels vinden en waarbij zij zich veilig voelen.

Uiteraard hoort bij deze structuur ook:

  • Duidelijkheid over werkverzorging, opbergen van materialen en eigen spullen;
  • Afspraken over het gebruik van ruimtes en materialen;
  • Afspraken over inzage in eigen werk en resultaten;
  • Duidelijkheid over rooster en dagindeling.

Wij hebben op de Kring een pestprotocol wat is afgestemd op ons pedagogisch klimaat: pestprotocol obs de Kring.