Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving
Met plezier leren in een veilige omgeving

Schoolgids 2020-2021

De schoolgids voor 2020-2021 is gepubliceerd. In deze schoolgids kunt u nuttige informatie vinden over de Kring inzake onderstaande gebieden:

  • obs de Kring zelf (algemene gegevens over en profiel van de school);
  • onderwijszaken (groepen en leraren, onderwijstijd, faciliteiten, voor – en vroegschoolse educatie);
  • ondersteuning voor leerlingen (schoolondersteuningsprofiel en veiligheid);
  • ouders en school (ouderbetrokkenheid, vrijwillige ouderbijdrage, schoolverzekering, ziek melden en verlof aanvragen);
  • ontwikkeling van leerlingen (tussentijdse toetsen, eindtoets, schooladviezen en kwaliteitszorg);
  • schooltijden en opvang (schooltijden, opvang, vakantierooster, wie is wanneer te bereiken).

Schoolgids 2020-2021

Contact

contact

De Kring
Kasteelpad 4
3223 GE Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 87 59
kring@primovpr.nl

Nieuwsarchief