Schoolgids 2021 – 2022

De schoolgids voor 2021-2022 is gepubliceerd. In deze schoolgids kunt u nuttige informatie vinden over de Kring inzake onderstaande gebieden:

  • obs de Kring zelf (algemene gegevens over en profiel van de school);
  • onderwijszaken (groepen en leraren, onderwijstijd, faciliteiten, voor – en vroegschoolse educatie);
  • ondersteuning voor leerlingen (schoolondersteuningsprofiel en veiligheid);
  • ouders en school (ouderbetrokkenheid, vrijwillige ouderbijdrage, schoolverzekering, ziek melden en verlof aanvragen);
  • ontwikkeling van leerlingen (tussentijdse toetsen, eindtoets, schooladviezen en kwaliteitszorg);
  • schooltijden en opvang (schooltijden, opvang, vakantierooster, wie is wanneer te bereiken).

Schoolgids 2021-2022