Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving
Met plezier leren in een veilige omgeving

Coronabeleid

We merken dat in de samenleving en dus ook op onze school nog steeds veel vragen en zorgen zijn rond het coronavirus. Hieronder treft u informatie aan hoe wij als school hiermee omgaan.

Protocol en beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Er is een nieuw protocol gepubliceerd per 15 april 2021. Klik hier voor het protocol en hier voor de beslisboom 0 jaar t/m groep 8.

Roostermodel

Wij verzorgen fysiek onderwijs en hanteren het ‘vijf-gelijke-dagen’-model met continurooster. Dit houdt in dat uw kind(eren) elke dag naar school gaat/ gaan van 08.30 uur tot 14.00 uur en op school luncht/ lunchen. Werken met dit roostermodel zorgt ervoor dat het aantal bewegingen en verplaatsingen door ouders/ verzorgers minimaal is.

Hygiënemaatregelen

We dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk kunnen worden nageleefd. We doen dit door:

 • regelmatig handen te wassen met water en zeep bij binnenkomst, voor de pauze, na de pauze, na toiletbezoek en in andere situaties wanneer het nodig is.
 • papieren handdoekjes te gebruiken.
 • op regelmatige basis oppervlakten met water en zeep te reinigen.
 • dagelijks de school intensief schoon te laten maken door schoonmaakprofessionals.

Thuisblijfregels gezondheid leerlingen en leerkrachten

Wij passen de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs.

Brengen en halen van uw kind(eren)

 • Houd bij het brengen en halen van uw kind(eren) 1,5 meter afstand.
 • Kom per gezin met één ouder om het aantal bewegingen te minimaliseren.
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend om gevaarlijke situaties met auto’s te voorkomen.
 • Blijf buiten het hek en neem daar afscheid van uw kind(eren).
 • Het halen en brengen van uw kind(eren) verloopt op dezelfde manier zoals we dit voor de zomervakantie hebben georganiseerd:
  • Kinderen uit de groepen 12a en 12d worden gebracht en opgehaald bij de ingang aan de Ehrensteinstraat.
  • Kinderen uit de groepen 12b, 12c, 3a en 3b worden gebracht en opgehaald bij de ingang van het Kasteelplein. Bij het ophalen mogen de ouders/ verzorgers wel op het schoolplein.
  • Kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 worden gebracht en gehaald bij de ingang van het bovenbouwplein (basketbalring).
  • Kinderen uit de groepen 7 en 8 worden gebracht en gehaald bij de ingang van het fietsenplein.

Ventilatie

In de afgelopen tijd is er in de media veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu al moeten voldoen. Wel is er een advies geformuleerd voor ventilatie. De daarvoor opgestelde richtlijnen volgt onze school uiteraard op, bijvoorbeeld door regelmatig ramen en deuren open te zetten. Door het regelmatig openzetten van ramen en deuren kan het kouder zijn dan normaal in deze tijd van het jaar. Gelieve hiermee rekening te houden door uw kind(eren) een extra vest of trui mee te geven indien wenselijk.

Check ventilatie

De minister van Onderwijs heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Zij hebben afgelopen tijd een ambitieplan gepresenteerd, wat inhoudt dat alle schoolbesturen vóór 1 oktober 2020 een check hebben gedaan of hun gebouwen voldoen aan de ventilatie-eisen. Wij voldoen aan alle eisen die gelden voor ventilatie.

Regels na vakantie in het buitenland

Na een verblijf in het buitenland kunt u het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Geldt het dringende advies voor u na een vakantie in het buitenland? Dan mag u niet op school of bij het hek komen. Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven alleen thuis bij gezondheidsklachten.

Externen in de school

Vaste contactpersonen (schoolbegeleider, logopediste, bestuurders, fysiotherapeuten, schoolmaatschappelijk werk e.d.) krijgen toegang tot de school onder schooltijd. Ouders/ verzorgers zijn nog niet onder schooltijd welkom in de school. Na schooltijd kunnen er fysieke rondleidingen plaatsvinden.

Trakteren

Trakteren mag alleen in de eigen groep. De traktatie moet verpakt zijn en mag helaas niet zelf bereid zijn. Er wordt geen ronde langs andere groepen gemaakt.

Bewegingsonderwijs

Tot minimaal 1 april 2021 worden er geen gymlessen gegeven door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Alleen groepsleerkrachten mogen de gymlessen verzorgen, mits ze hiervoor gecertificeerd zijn.

Tot slot

Voor ieders veiligheid is het belangrijk om de richtlijnen zorgvuldig te blijven opvolgen. Mocht u op dit moment vragen hebben, dan kunt u deze naar mij mailen via r.fondse@primovpr.nl.

Relevante links

Contact

contact

De Kring
Kasteelpad 4
3223 GE Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 87 59
kring@primovpr.nl

Nieuwsarchief