Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving.
Met plezier leren in een veilige omgeving
Met plezier leren in een veilige omgeving

Kringloop 2

De nieuwe Kringloop (editie 2) is gepubliceerd, klik hier om deze te openen.

Nieuw protocol en nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Er is een nieuw protocol gepubliceerd per 22 september 2020. Klik hier voor het protocol en hier voor de beslisboom 0 jaar t/m groep 8.

Schoolgids 2020-2021

De schoolgids voor 2020-2021 is gepubliceerd. In deze schoolgids kunt u nuttige informatie vinden over de Kring inzake onderstaande gebieden:

  • obs de Kring zelf (algemene gegevens over en profiel van de school);
  • onderwijszaken (groepen en leraren, onderwijstijd, faciliteiten, voor – en vroegschoolse educatie);
  • ondersteuning voor leerlingen (schoolondersteuningsprofiel en veiligheid);
  • ouders en school (ouderbetrokkenheid, vrijwillige ouderbijdrage, schoolverzekering, ziek melden en verlof aanvragen);
  • ontwikkeling van leerlingen (tussentijdse toetsen, eindtoets, schooladviezen en kwaliteitszorg);
  • schooltijden en opvang (schooltijden, opvang, vakantierooster, wie is wanneer te bereiken).

Schoolgids 2020-2021

Privacy en AVG

Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. We verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven en we zorgen ervoor dat niemand anders dan noodzakelijk toegang heeft tot deze gegevens.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Scholen hebben iets langer de tijd gekregen om deze wet goed in te voeren.

De gezamenlijke schoolbesturen PRIMOvpr, SWS, VCO De Kring en Floréo hebben al stappen genomen in dit proces. Op de websites van de besturen vindt u hierover meer informatie, waaronder ons IBP-beleid, privacyverklaring en privacyreglement.

Foto’s

Binnen de gezamenlijke besturen hebben wij beleid op het gebruik van foto’s en video’s in de school. De directeur van de school kan te allen tijde verbieden dat ouders op school foto’s maken.

Nieuwe directeur

Rene Fondse is per 1 oktober onze nieuwe directeur.

Kringloop

Op https://www.basisschooldekring.nl/ouderportaal/kringloop/ vindt u de laatste kringloop.

Contact

contact

De Kring
Kasteelpad 4
3223 GE Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 87 59
kring@primovpr.nl

Nieuwsarchief