De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de totale coördinatie van de extra zorg voor leerlingen, ondersteuning van de leerkrachten en de contacten met ouders en instanties.

Voor de groepen 1 en 2 is Marjolein Smith de intern begeleider.

 

 

 

 

 

Voor de groepen 3, 4 en 5 is Shelley Baarda de intern begeleider.

 

 

 

 

 

Voor de groepen 6, 7 en 8 is Ciska Seip de intern begeleider. Zij is tevens onze specialiste op het gebied van gedrag. Zij geeft Kanjertraining in alle groepen en is vertrouwenspersoon voor onze leerlingen.