Op de Kring werken we nauw samen met twee logopediepraktijken. Van beide praktijken werken er logopedisten in ons gebouw, waardoor we zeer korte lijntjes hebben.

Stefanie van Genderen 

Mijn naam is Stefanie van Genderen, sinds 1999 ben ik logopedist en heb ik op verschillende plekken gewerkt. Alweer een aantal jaren werk ik op Medisch Kinderdagverblijf “De Schelp” in Hellevoetsluis, waar dagbehandeling wordt geboden aan kinderen met ernstige of dreigende ontwikkelings- en gedragsproblemen, al dan niet met een medische component.

In 2009 ben ik mijn eigen logopediepraktijk gestart, waar ik erg trots op ben en wat een leuke uitdaging is. Ik ben een allround logopedist en o.a. gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van complexe spraak- en taalstoornissen bij (jonge) kinderen, al dan niet in combinatie met neurologische storingen zoals ADHD en autisme. Ook het behandelen van eet- en drinkstoornissen bij (zeer jonge) kinderen en sensorische informatieverwerkingstherapie bij kinderen met prikkelverwerkingsstoornissen vallen onder mijn specialisaties.

Wat kan de logopedist voor uw kind betekenen ?

  • uw kind praat onvoldoende verstaanbaar; het heeft moeite met de uitspraak van bepaalde klanken, zoals de /r/ of de /s/
  • uw kind is achter met taal; het kent nog weinig woorden, praat in korte zinnen of heeft moeite met het uitvoeren van opdrachtjes
  • uw kind heeft moeite met zogenaamde auditieve vaardigheden, zoals rijmen of de eerste letter herkennen van een woord
  • uw kind heeft moeite met leren lezen
  • uw kind heeft afwijkend mondgedrag; het zit vaak met de mond open, kwijlt veel of ademt door de mond
  • uw kind praat niet vloeiend of stottert
  • uw kind is hees

Ik werk nauw samen met de kinderfysiotherapeuten Heleen de Groot en Carina Broeders. Als een kind naast spraak-/taalproblemen ook problemen heeft in de prikkelverwerking of motoriek, kunnen wij combi-behandelingen aanbieden, waarbij de logopedie wordt gecombineerd met de fysiotherapie.

Als logopedist heb ik overleg met de leerkracht en de intern begeleiders, maar nooit zonder uw toestemming. Vaak signaleert de leerkracht logopedische problemen en zal u adviseren de logopedist in te schakelen. U wordt zoveel mogelijk betrokken bij het onderzoek en de behandeling van uw kind; dit betekent dat u zoveel mogelijk aanwezig bent bij de behandelingen en thuis oefent met uw kind.

Twijfelt u of logopedie wellicht iets voor uw kind is ? U kunt mij mailen, bellen of op woensdag voor half negen even binnenlopen. Op mijn website www.lpsg.nl kunt u nog veel meer informatie vinden over logopedie, mijn praktijk en mijzelf.

 

Logopedisch Centrum W.G.F.Snijders

De logopedisten in de praktijk behandelen diverse stoornissen op het gebied van taal en spraak, stem en gehoor. Binnen ons team zijn logopedisten, remedial teachers, twee orthopedagogen en een GZ-psycholoog aanwezig. Door dit team kunnen wij kinderen met leer-, lees- en spellingsproblemen onderzoeken en behandelen, maar ook kinderen met lichte gedragsproblemen behandelen en daarbij de ouders goed adviseren. Ons motto is dan ook: we werken samen, waar samengewerkt moet worden. We houden regelmatig contact met de hulpverleners die rondom de cliënt staan.

Alle medewerkers van ons centrum volgen regelmatig diverse opleidingen en scholen zich constant bij. Door een diversiteit aan specialisaties is er in ons centrum een breed spectrum aan kennis en ervaring aanwezig.Wij gebruiken verschillende audiovisuele hulpmiddelen om stoornissen optimaal te kunnen behandelen. Ook de inzet van de modernste technologische ICT-toepassingen worden bij ons niet geschuwd.

Aanmelden voor logopedie

Waarschijnlijk hebt u, of de leerkracht, bij uw kind iets opgemerkt waaruit blijkt dat logopedie nodig is. U kunt dan een adviesgesprek aanvragen of een aanmelding doen voor de start van een eenmalig logopedisch onderzoek. Het eerste gesprek en de eventuele ondrzoeken worden zoveel mogelijk in het Logopedisch Centrum gedaan. De logopedist beoordeelt waar uw kind het beste behandeld kan worden: op school of in de praktijk op een van onze locaties, of een combinatie van beide.

Aanmeldingen gaan via school (informatie via de leerkracht of intern begeleider) of via de hoofdlocatie van het Logopedisch Centrum aan de Rondostraat 1, Hellevoetsluis (telefoon: 0181-321134; email: info@logopedie.nu)