Onderbouw     Bovenbouw    Kwaliteits coördinator     Ondersteuning     Managementteam

De kwaliteitscoordinatoren zijn verantwoordelijk voor de totale coördinatie van de extra zorg voor leerlingen, ondersteuning van de leerkrachten en de contacten met ouders en instanties.

Shelley Baarda

Voor de groepen 3, 4 en 5 is Shelley Nieuwdorp de KC’er.

 

 

 

 

 

   Ciska Seip

Voor de groepen 6, 7 en 8 is Ciska Seip de KC’er. Zij is tevens onze specialiste op het gebied van gedrag. Zij geeft Kanjertraining in alle groepen en is vertrouwenspersoon voor onze leerlingen.